Pracujete pro peníze? Nechejte peníze pracovat pro Vás. Na běžném účtu se jim     nedaří. Potřebují prostor. Prostředí p2p půjček jim dá dostatečnou volnost     vytvářet výnosy. Ať už je vaším cílem jen pokrýt inflaci nebo být finančně nezávislý, na finGOOD.cz jste správně!

Bezpečnost investice

 
 

Pro bezpečí Vaší investice děláme maximum!

Uvědomujeme si, že každá investice s sebou přináší kreditní riziko dlužníka. Víme, že pro své peníze většinou tvrdě pracujete a ještě obtížněji se o ně potom staráte. Investování do aukcí půjček není ruleta, ale se správnými znalostmi a nástroji vysoce seriózní a výnosný business.
 

Základem všeho je kvalitní úvěrová smlouva. Proto se v našich smlouvách se spotřebiteli řídíme Zákonem o spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb., stejně jako české banky.

 

Dvě hlavní přísady bezpečné investice do p2p půjček – Co jsme udělali my, co můžete udělat vy:

 

Co jsme udělali my

Dohled ČNB – Registrovaný subjekt - na měsíční bázi jsme povinni ČNB předkládat finanční výkazy.

Vnitřní předpis - zkontrolovaný ČNB, kterým se řídí všechny spolupracující osoby.

Špičkoví advokáti – spolupracující advokáti s bohatými zkušenostmi z velkých bank.

Identifikujeme dlužníka - dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Kontrola žádostí - každá aukce prochází před umístěním na web sítem kontroly.

Každého žadatele ověřujeme v Centrální evidenci exekucí.

Motivujeme dlužníky odměnou za včasné splácení.

 

Co můžete udělat vy

Nastavit Investiční strategii - Investiční horizont pro investování je v průměru 3-5 let.

Požadovat dodatečné doklady a zajištění po žadateli, např. výpisy z registrů BRKI, NRKI, Solus, výpis z účtu apod.

Diverzifikovat - Mezi několik úvěrů nebo další aktiva – akciové fondy, dluhopisy, nemovitosti, atd.

 

Jak vytvořit nabídku v aukci

 

Nabídku vytvoříte v 5 jednoduchých krocích:


1.   Vytvořte si profil nebo se přihlašte
2.   Vyberte si aukci vyhovující Vašim požadavkům a dejte Nabídnout
3.   Zadejte nabízenou částku*, výši úroku, doklady a zajištění, které požadujete navíc
4.   Vyplňte nebo potvrďte své doplňující údaje
5.   Pečlivě svoji nabídku překontrolujte a odešlete

*Můžete nabídnout konkrétní částku nebo rozmezí částek, ve kterém může dlužník Vaši nabídku přijmout.
Nabízíte-li 50 000 - 100 000 Kč. Dlužník může přijmout např. 80 000 Kč.

Jakmile Vaši nabídku zadáte, najdete ji ve svém zabezpečeném prostředí v Moje nabídky.

 

 

Zajišťovací nástroje

 

Kvalitní smlouva v některých případech nestačí. Pokud žadatel zajištění sám od sebe nenabízí v aukci, můžete si jej od něj vyžádat v rámci své nabídky.

 

Zástavní právo k nemovitosti

Nástroj k zajištění především větších úvěrů. Zástavní věřitel má právo domáhat se náhrady ze zastavené nemovitosti. Se smlouvou o úvěru je podepsána také zástavní smlouva.

U úvěrů do 400 000 Kč může zástavu nabídnout dlužník nebo požadovat investor. U úvěrů nad 400 000 Kč má dlužník v aukci povinnost zastavit nemovitost. Pro nestrannost zajišťujeme odhad nemovitosti. Investorům doporučujeme poskytovat prostředky v max. výši 90% LTV (hodnoty zastavované nemovitosti).

 

Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti

Nejefektivnější způsob, jak zajistit vrácení půjčených peněz, je pro věřitele notářský zápis, ve kterém dá dlužník věřiteli svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu neboli k exekuci. Obsahem notářského zápisu je závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní své závazky vůči věřiteli pod pohrůžkou následné exekuce jeho majetku.

Dohoda se svolením k vykonatelnosti je listinou, na jejímž základě lze exekutora přímo požádat o exekuci na majetek dlužníka. V případě nesplacení půjčky tak není třeba před exekucí absolvovat zpravidla zdlouhavé soudní řízení, ve kterém je dlužníkovi nejdříve uloženo dluh zaplatit, a až poté lze přistoupit k řízení exekučnímu.

Důležité: Odměna notáři za zápis je dána vyhláškou č. 196/2001 sb. a jde na vrub žadatele.

  • z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty 2,0 %
  • z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty 1,2 %
  • z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,6 %
  • z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,3 %
  • z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,2 %

 

Ručitelské prohlášení s ověřeným podpisem

Za splácení ručí věřiteli další osoba, nejčastěji rodiče dítěti, přítel. Ručitel však může být kdokoliv starší 18 let, občan ČR. Ručitele prověřujeme stejně jako dlužníka. Ručení vzniká písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost uspokojit jeho pohledávku, jestliže ji neuspokojí dlužník.

 

Uznání dluhu

Uznání dluhu znamená absolutní potvrzení, že dlužník uznává závazek vůči věřiteli. V praxi jde o zjednodušení procesního řízení. Věřitel tak nemusí prokazovat existenci dluhu a důkazní břemeno je přeneseno na dlužníka. Je vhodné požadovat u každého úvěru, kde není jiná forma zajištění.

 

Rozhodčí smlouva

Rozhodčí smlouva je dohoda, která zakládá pravomoc rozhodců k rozhodování případných sporů z této smlouvy vzniklých, a to na místo obecných soudů. U nás se nemusí ani jedna strana bát smlouvu podepsat.

Pro spravedlivé řešení budou spory rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Doporučujeme u úvěrů nad 50 000 Kč. U menších úvěrů bývá řízení před rozhodčím soudem rychlejší, ale dražší.

 

Směnka

Nejjednodušší forma zajištění úvěru. Směnku vystavuje s vlastnoručním podpisem příjemce úvěru ve prospěch věřitele. Věřitel má tak nesporné právo vyžadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku. Směnka se podepisuje nevyplněná pro možnost doplnění aktuální výše dlužné částky. Jinak by bylo nutné směnku stále komplikovaně aktualizovat. Jedno vyhotovení bude uschováno v trezoru u zprostředkovatele.

Směnku, dle zákona o spotřebitelském úvěru, nelze použít u spotřebitele, pouze u podnikatele, použije-li finanční prostředky v souvislosti se svým podnikáním.

Kvalita dlužníků

 

Každého investora nejvíce zajímá kvalita dlužníků, jak ověřujeme pravdivost zadaných údajů a schvalujeme aukce.

 

Věřitele chráníme především přísným výběrem dlužníků a úvěrovou smlouvou řídící se Zákonem o spotřebitelském úvěru č. 104/2010 Sb., je dlužník povinen uvádět pravdivé údaje. V opačném případě mu může hrozit až 10 let odnětí svobody, dle trestního zákoníku, část 2, hlava 5, § 211, za spáchání trestného činu úvěrového podvodu.
Nahlédnout na § 211


Ověření dlužníka před schválením aukce

Insolvenční rejstřík - věřitel dostává záznam o kontrole

Internetová stopa - základní kontrola

Příjmy vs. výdaje - přiměřenost příjmů vzhledem k uvedenému zdroji příjmu. Pokud zjevně nesouhlasí příjmy, voláme žadateli pro vyjasnění. Např. žena na rodičovské dovolené uvede příjem převyšující možný příjem z příslušné dávky. V hovoru dodá, že pobírá ještě další typ dávky - doporučíme potom aukci zamítnout a vystavit znovu s vysvětlením. Další obvyklý případ bývá kombinace bydlení v nájmu a příliš nízké uvedené výdaje. Pokud žadatel bydlí s rodiči, dají se naopak nízké výdaje předpokládat.

Živnostenský rejstřík u podnikatelů

 

Ověření údajů před odesláním smlouvy k podpisu

 

Centrální evidence exekucí - aktuální výpis z CEE

Internetová stopa - pokročilá kontrola i historických negativních záznamů v internetové síti

Dva doklady totožnosti s fotografií - platnost dokladů v databázi ztracených a odcizených dokladů

Potvrzení příjmů od zaměstnavatele - bylo-li v aukci dohodnuto, voláme zaměstnavateli, vystaviteli potvrzení, zároveň ověřujeme internetovou stopu zaměstnavatele

 

Dlužník může dále nabídnout a nebo investor si vyžádat:

Výpis z účtu za poslední 3 měsíce, po domluvě s administrátorem i za delší období

Doklad o uvedené adrese (např. výpis SIPO, elektřiny)

 

Výpis z bankovního registru klientských informací BRKI

Výpis z nebankovního registru klientských informací NRKI

Výpis z registru Solus

a další ...

Náklady investice max. 2 % jednorázově

 
 

Naším cílem je dlouhodobé a profesionální partnerství

 

Vztahu s investory si velmi ceníme. Poplatek za správu úvěru si neúčtujeme. Měsíčně ani ročně u nás nebudete platit žádné nesmyslné provozní náklady. Jen JEDEN jediný poplatek.

 

Máme progresivní snižování poplatku za prověření dlužníka, zprostředkování a administraci úvěru.

V kumulu poskytnuto u FinGOOD poplatek ze splatné částky

5 000 Kč – 500 000 Kč                   2%

501 000 Kč – 2 000 000 Kč           1,75%

2 001 000 Kč a více                        1,5%

 
 
 

Příklad investora (věřitele)

Doposud přes nás v kumulu poskytl dlužníkům 430 000 Kč. 

Nyní poskytuje 80 000 Kč s úrokem 19% na 24 měsíců. s poplatkem 2% z celkové splatné částky.

V tomto příkladu je splátka 4 033Kč, splatná částka 96 792 Kč, výnos z úroku 14 856 Kč

Poplatek investora 1 936 Kč.

Tímto investor dosáhl v kumulu částky 510 000 Kč a při další investici se ho týká už druhé poplatkové pásmo 1,75%. V uvedeném příkladu by pak poplatek činil 1 694 Kč.

V pásmu 1,5% je to 1 452 Kč.

Rady pro investory, kteří chtějí od svých peněz větší výkon

 

Rozšířili jste si i Vy své investiční portfolio o klíčového hráče? Máme pro vás pár tipů, jak pracovat na jeho růstu a udělat z investování do P2P půjček ještě výnosnější záležitost.

 

  1. Seznamte se s problematikou P2P půjček a zjistěte si o tomto způsobu investování více. Rádi Vám zodpovíme všechny dotazy. Na stránce FAQ se také mnohé dovíte. Projděte si dokumenty, podívejte se na náš blog.

 

  1. Rozložte si dobře své investice a podpořte více lidí najednou. Každá půjčka s sebou nese riziko úplného či částečného nesplacení. Zkuste ho podstoupit. Na Vašich výnosech to půjde poznat. Spořením ještě nikdo nikdy nezbohatl. Diverzifikací investic rozmělníte riziko na prach.Např. máte pro investice do p2p půjček rezervovaných 500 000 Kč. Je vhodné tyto prostředky rozložit do 3-10 různých úvěrů(dlužníků). Dle toho, jakou variantu půjček preferujete. Dokládají-li žadatelé pouze Příjmy a nebo jen Registry, zvolte vyšší počet investic po menších částkách. U zástav nemovitostí je tomu přesně naopak.

 

  1. Reinvestujte peníze přes nás zpět a nechte je zdolávat i vyšší mety než bylo doposud možné a běžné. Díky tomu, že jsme online, máte 24hodinovou šanci peníze nasměrovat správným směrem.

 

  1. Nechtějte zástavu nemovitosti u menších částek. Žadatel např. požaduje 120 000 Kč a má vlastní bydlení. V takovém případě pak můžete požadovat zajištění notářským zápisem se souhlasem k přímé vykonatelnosti. Vlastnictví nemovitosti ověříme v Katastru nemovitostí. Pokud dlužník nebude splácet, lze na základě notářského zápisu nařídit rovnou exekuci na nemovitost dlužníka.

 

  1. Ptejte se žadatelů v akci. U každého detailu aukce máte možnost veřejně položit dotaz žadateli o úvěr. Ptejte se, když vám není jasná struktura dosavadních dluhů, na příjmy, na cokoliv, co potřebujete upřesnit. Dotaz i odpověď na něj se zobrazuje všem přihlášeným uživatelům. Odpovědět  může pouze vystavitel aukce. Váš nick nebude u aukce zveřejněn.

 

Respektuje prosím soukromí každého žadatele a v aukci po něm nepožadujte kontaktní či osobní údaje. Vše dostanete k posouzení včas před podpisem smlouvy. Rovněž neposílejte údaje svoje.